Vecka 44-45

Hej!

Dagens blogg blir mest en liten bildkavalkad över gångna veckan. Vi hade ett mycket givande studiebesök på muséet. Med oss hade vi väldigt alerta och intresserade elever och vi fick till oss berättelser som vi kommer att kunna använda i vårt filmprojekt. Besöket avslutades med en stunds fri tid och då dramatiserades det i medeltidskläder, och lektes i 30-talskök, eller så undersöktes montrarna mer noggrant.

Vi avslutade veckan som planerat med genomgång av filmteori och startade studierna av våra teman. Efter lovet kommer vi att lägga SO och svenskatid på att skriva manus och teckna bilder.

I NO kommer man gå över till att studera ljud och ljus efter lovet, de sista redovisningarna om sophantering är gjorda.

När det gäller bilden hälsar Anna-Lena att eleverna i måndags började med att teckna av varandra stående i olika positioner med hjälp av snabba skisser i kol, vilket var väldigt uppskattat och ledde till många hjärtliga skratt. Skisserna kommer eleverna sedan att jobba vidare med.Syftet är att de ska utveckla sin förmåga att med hjälp av digitala hjälpmedel kombinera en traditionellt tecknad människokropp med en arkitektonisk byggnad som de själva valt utifrån egna tankar, upplevelser och erfarenheter, så att den slutliga bilden kommunicerar ett budskap.

Kamerafoto(48).png

En enda läxa, engelskläxa har eleverna fått till efter lovet (torsdag). Det är resten av orden med oregelbunden plural från fokusrutan s 21 i textbook. (Vi lägger orden på Showbie också)

Vecka 44 är det ju lov för eleverna. Under lovet, 1/11, bjuder Meja och Stina hela klassen på fest. Vi har, efter elevernas önskemål, lagt inbjudningskortet på Showbie. Glöm inte att ge besked!

Vi vill än en gång påminna om att läkarintyg krävs för specialmat så som ”kladdfri kost”. Det räcker med ett läkarintyg för hela skoltiden, däremot vill köket ha in anmälan varje läsår.

Ha en trevlig vecka!

Eva och Eva

IMG_0808.jpg

IMG_0818.jpgIMG_0827.jpg

IMG_0829.jpg

IMG_0836.jpg

IMG_0844.jpg

IMG_0853.jpgIMG_0857.jpgIMG_0874.jpgIMG_0877.jpg

 

 

Annonser

Vecka 43

Då har vi en vecka kvar till höstlovet! Tiden går fort. Den här veckan kommer vi ha ett par schemabrytande aktiviteter. Som en del av historiestudierna kommer vi på onsdag förmiddag att besöka muséet på fästningen. Vi kommer att fokusera på berättelser om och från Varberg för att låta dem sedan bli en del av ett animeringsprojekt. Efter lovet kommer vi att i grupper om fyra arbeta med dessa berättelser, skriva manus och måla, för att lite senare i november arbeta två heldagar med animering. Under dessa två dagar kommer vi att ta hjälp av min dotter Frida, som jobbar med sådant på heltid. Frida besöker oss också nu på fredag för att informera om och starta igång projektet. Det blir alltså ett ämnesövergripande projekt som inkluderar svenska, historia och bild.

Vi avslutade fredagen med att enskilt, i par och i grupp tänka till om och diskutera trivsel. Eleverna fick även komma med tips och önskemål, både när det gäller lektioner och raster, på vad som kan göras föra att öka trivsel och förmåga till arbete. Som vanligt kom det in en massa kloka tankar!

Först bad vi dem lyfta vad som varit riktigt bra under den gångna veckan. Glädjande nog kom det in mängder av saker. Toppade gjorde fadderverksamheten och nallefesten, tätt följt av att rasterna varit ovanligt bra med mycket lek där tjejer och killar lekt tillsammans och majoriteten av klassen varit med. Sedan kom, glädjande nog lite skolverksamhet. Innehållet och stämningen på mattelektionerna kom före discot! Dessutom hade idrotten varit jätterolig under veckan!

När det gällde förslag för att öka trivseln var det motsvarande saker som toppade. Många betonade vikten av att leka och göra saker tillsammans på rasterna, att se till så att alla får vara med, att göra fler saker med fadderbarnen. Högst upp på listan fanns också kreativa förslag för lektionerna som att ha fler samarbetsövningar, involvera elever mer i genomgångar och att använda lekar och spel mer i undervisningen.

När det gäller våra ämnen fortsätter vi på svenskan med Huset. Vi kommer också att jobba en del med rättstavningsregler. Vi arbetar med historia på SO:n och i engelska med grammatik som har fokus på pluralbildning. Läxan från förra veckan flyttades till tisdag den här veckan.

I NO avslutar man redovisningarna om återvinning och går därefter över till en kurs i fysik om ljud och ljus. I matte fortsätter man med decimaltal. Läxa som är en kluring är utdelad och skall lämnas in senast fredag.

Vi har en hälsning från köket att man i kommunen numera kräver läkarintyg för att eleverna ska få beviljat specialkost/ kladdfri kost. Att man ska lämna in nytt intyg för specialkost för varje läsår gäller sedan tidigare.

Jag bifogar lite bilder från den uppskattade nalledagen med fadderbarnen.IMG_1788.JPEG

IMG_1789.JPEG

IMG_1787.JPEG

Att tänka på inför veckan:

Tisdag: idrott, ta med kläder, engelskläxa, halva fokusrutan s 21 i textbook. (Jag lägger orden på Showbie också)

Onsdag: Utflykt till muséet 10.00-12.00, ingen idrott.

Fredag: Matteläxan ska vara inlämnad.

Hälsningar från oss båda genom Eva L!

 

Vecka 42

Nästa vecka börjar vi med det lite annorlunda föräldramöte som ni har haft möjlighet att anmäla er till. Inbjudan och schema är utskickat på mail och finns också utlagt på Unikum. Välkomna!

Vädret har ju varit skönt under veckan som gått. Det har resulterat i mer och fler gemensamma rastaktiviteter. Vi har fått in elever med ”rosor på på kind” efter rasterna. Även idrotten har kunnat vara ute. Nästa vecka blir det på idrotten mer av bollekar och bollsport. Fortsätter det fina vädret flyttar de ut!

Vi fortsätter med fri skrivning och arbete med Huset. Eleverna har illustrerat sina texter så fint! Vi arbetar även med adjektiv och vi kommer efter det att lägga in lite rättstavning. Vi har under veckan gjort ett screeningtest i läsförståelse. Det var en skönlitterär text. Nästa vecka kommer vi att göra ett nytt test, denna gång på en faktatext.

I historia fortsätter vi med senmedeltiden. Vi har pratat om digerdöden och studerar nu livet i staden. Vi har bokat in ett museibesök till onsdagen 24 oktober.

Under vecka 42 kommer vi i engelska att arbeta vidare med kapitel 4.Grammatiken handlar om oregelbunden plural. Läxa till tisdag vecka 43 är att träna på halva fokusrutan på sidan 21 i textbook. (Vi har ändrat läxan, för det blev för mycket och för svårt!)

I No:n fortsätter eleverna fördjupningen med avfallshantering. De förbereder sin presentation i Keynote. Efter redovisningarna blir det fysik och kommer att handla om ljud och ljus.

I matte har man arbetat praktiskt med mönster under den gångna veckan. Nu är man tillbaka i boken och jobbar med kapitlet som heter ”Tal i decimalform”. Ingen läxa den här veckan.

Att tänka på under veckan:

Måndag: Föräldramöte

Tisdag och onsdag: idrott, ta med kläder

Torsdag: Engelskläxa: Läxan är flyttad till nästa vecka!

Hälsningar Eva och Eva

IMG_0755.jpg

IMG_0757.jpg

Vecka 41

Då har vi just lämnat in ett antal filmer till Vivabs filmtävling! Ett kan vi säga, vi har goda skådespelare i klassen! Och kloka sådana!

Flickorna har fått sitt vaccin med Gardasil, det passerade relativt obemärkt.

I historia har vi gått över till senmedeltiden. Vi har repeterat och pratat lite extra om Digerdöden.

I svenska skriver och målar på vårt husprojekt, vi lär oss måla med ord. Vi kommer också under veckan att göra screening i svenska, dvs testa läsförståelsen. Till det använder vi för femman gamla nationella prov.

I engelska handlar det om att gå och handla och att lära sig olika matord. Grammatiken handlar om oregelbunden pluralbildning. Eleverna har fått glosläxa till torsdag. Glosorna är förprickade på sidan 91 i textboken. Bra är självfallet även om man läser igenom stycket på sidan 19.

I NO fördjupar vi oss lite till i sopor och deras hantering och i matte tränas de fyra räknesätten. Läxa till nästa vecka är utdelad, den handlar om multiplikation och division.

Idrotten kommer även denna vecka att vara bollspel.

Skolsköterskan hälsar att det går löss på skolan, så det är dags att luskamma!

Att tänka på:

Tisdag: idrott, ta med kläder

Onsdag: idrott, ta med kläder

Torsdag: Engelskläxa

Fredag: Matteläxan ska vara inlämnad

Trevlig helg!

Eva och Eva

 

 

 

Vecka 40

Vi fortsätter med utvecklingssamtalen den här veckan. Det är ju bra om ni varit inne och tittat på kunskaper och mål som är ifyllda och även om eleven fyllt i fliken som heter Min övriga utveckling där han/hon kan skatta upplevelsen av sin skolsituation.

Ni ska också på mail ha fått hem ett brev från Skolinspektionen om en enkät. Har den inte kommit fram är det fel på den e-postadress vi har. Då är det ju bra om ni meddelar det per mail, så att vi får den rätta! (eva.lindberg@varberg.se eller eva.martinsson @varberg.se)

Den här veckan avslutar vi våra filmer om sophantering, men temat kommer att studeras vidare under NO:n ett litet tag.

I SO kommer vi att läsa historia under några veckor. Senmedeltid blir det!

I engelska repeterar vi -ingform. Eleverna har fått dialogen till kapitel 3 i läxa till på tisdag. De ska träna sig på att läsa och översätta texten. Vill man lyssna på den finns den på Övningsmästaren.  http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/27

I matematik började eleverna förra veckan på kapitel 2 som handlar om längdenheter och om tiondelar.

I idrott kommer det att vara olika bollekar och bollsporter under ett par veckor framöver.

Att tänka på inför veckan:

tisdag: idrott, engelskläxa

onsdag: idrott

Hälsningar Eva och Eva

Ps Vi fick en fantastisk lunch i fredags, när det var bondens dag!IMG_0725

IMG_0723.jpg

 

 

Vecka 39

Hej!

Den här veckan startar vi våra utvecklingssamtal. Underlag för samtalet hittar ni på plattformen Unikum. Vi är tämligen nya användare, Lindbergs skola startade som försöksskola under förra läsåret och nu är det tänkt att alla skolor i Varbergs kommun ska använda sig av Unikum. Vi kommer att lägga över mer och mer av information där, men ni får överse med om det blir lite trevande så här i inledningsfasen.

Inför samtalet kan ni gå in på Unikum och titta på kunskaper, samt på förra årets överenskommelser, men även de förslag vi har till mål och överenskommelser framöver. Där finns också en flik som heter Min övriga utveckling där eleven kan skatta upplevelsen av sin skolsituation. Det är bra om den är gjord.

När det gäller skolämnena arbetar vi i svenska vidare med texterna till Huset. Vi pratar beskrivningar och repeterar ordklassen adjektiv.

I SO lägger vi lite tid på filmen om sopsortering och kommer därefter att gå in på historia.

I engelska handlar grammatiken om ing-form, texten i kapitel 3 handlar om att besöka nöjesfält. Lite ord som man har nytta av som turist med andra ord. Eleverna har inte fått någon läxa i engelska till vecka 39.

NO:n handlar om skogen och skogens djur.

Första kapitlet i matte är avslutat och nu går vi in på kapitel 2, som till en början handlar om längdenheter och om tiondelar.

I idrott hade vi under veckan som gick besök av tränare från volleybollklubben i Varberg, ett mycket uppskattat inslag!

Torsdagen 27 september har vi lärare studiedag och eleverna är lediga.

Att tänka på inför veckan:

tisdag: idrott

onsdag: idrott

torsdag: studiedag

 

Hälsningar Eva och Eva

Vecka 38

Ni fick i fredags hem en lapp och ett projekt vi har anmält klassen till. Varbergs kommun och Vivab har inbjudit alla femteklassare i kommunen att delta i ett projekt där man lär sig om återvinning, återbruk och farligt avfall, man tävlar sedan genom att göra en kortfilm i någon av dessa kategorier. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med detta projekt ett par veckor framöver.

För övrigt arbetar vi med ord för mat på engelskan, grammatiken handlar om skillnaden på some och any och om -ing form. Läxa i engelska har vi till tisdag.

I matten fortsätter studierna av olika algebraiska uttryck och i svenska fortsätter arbetet med skrivprojektet Huset.

Att tänka på:

tisdag: idrott, läxa i engelska (lära sig 10 valfria frukostord från s 11 i workbook)

onsdag: idrott

Hälsningar Eva och Eva